عدم انجام تکالیف کارآموزی

عدم انجام تکالیف کارآموزی

عدم انجام تکالیف کارآموزی

وکیلنا به نقل از حقوق نیوز - عدم انجام تکالیف کارآموزی بعد از گذشت چهار سال
شماره دادنامه : 9111001585
تاریخ صدور دادنامه : 14/11/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرنده دادگاه : 9100397

رای دادگاه
نظربه گزارش مورخ 2/5/1391 کمیسیون محترم کارآموزی شماره 2 مبنی بر اینکه آقای (ن-ن) کارآموز وکالت در طول بیش از چهار سال اخیر اقدامی در جهت انجام تکالیف کارآموزی به عمل نیاورده، اطلاعی از وی در دست نیست، به دفتر وکیل سرپرست خود مراجعه نکرده و به کانون وکلا نیز مراجعه ای نداشته است لذا به نظر می رسد منصرف از کارآموزی است و به لحاظ این که رفتار و عملکرد وی منطبق بر مقررات نبوده از ریاست محترم هیات مدیره کانون درخواست اعمال تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را نموده و ریاست محترم مدیره پروانه را جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه انتظامی ارجاع نموده است با عنایت به اینکه کارآموز یاد شده طبق محتویات پرونده پرسنلی در تاریخ 28/7/87 درخواست نموده چون همسرش خانم (ی-ح) در شهر کرمان به وکالت اشتغال دارد محل کارآموزی وی به کرمان تغییر داده شود که نائب رئیس محترم کانون در تاریخ 3/12/87 با این انتقال موافقت نموده لکن در تاریخ 5/4/91 کمیسیون کارآموزی وضعیت اشتغال وی را از کانون کرمان استعلام تلفنی پاسخ داده شده که سابقه ای ندارد با توجه به این که پاسخ کانون محترم وکلای کرمان در جواب استعلام شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای تهران حاکی است طبق بررسی انجام شده هیچ گونه سوابقی به نام آقا ی (ن-ن) موجود نمی باشد و کارآموز فوق الذکر با دعوت از طرف شعبه چهارم حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارسال نشده است به نظر می رسد نامبرده منصرف از کارآموزی است و به لحاظ این که رفتار و عملکرد وی منطبق بر مقررات نمی باشد دادگاه مستنداً به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حکم به ابطال پروانه کارآموزی آقای (ن-ن) صادر و اعلام می دادرد رای صادره ظرف فرجه قانونی قابل تجدید نظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

 

عدم انجام تکالیف کارآموزی
شماره دادنامه : 9111001277
تاریخ صدور دادنامه : 3/10/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9000528 – 8901715

رای دادگاه
اولاً در پرونده کلاسه 8901715 که شاکی آن خانم (ف-ا) است با توجه به قرار مورخ 1/5/90 دادیار محترم دادسرای انتظامی که در خصوص استفاده از عنوان وکیل در سربرگ های خود خانم (ل-الف) کاراموز وکالت متخلف شناخته شده و با تایید معاونت محترم به وقت دادسرا کیفرخواست مورخ 12/6/90 به لحاظ اعمال و رفتار خلاف شئون وکالت مستنداً به ماده 80 آیین نامه لاسحه قانونی استقال کانون وکلای دادگستری صادر شده است، دادگاه اب توجه به مجموع مدارک و مستندات پرونده از جمله شکواییه خانم (ن) دایر بر این که مشارالیها با همکاری شوهر سابق او (آقای م-ب) که در دعوی خانوادگی وکالتش را عهده دار بوده و موجب از هم گسیختگی زندگی زناشویی و بی سرپرستی دو فرزند خردسالش شده است و نیز با اعلام اتهام خلاف واقع کودک آزاری و رها کردن طفل در محل خالی از سکنه در مرجع قضایی که در دو نوبت منتهی به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب گردیده و با قطعیت تصمیم مذکور شعبه 101 دادگاه عمومی و جزایی کرج متعاقب اعلام جرم او نامبردگان را به مجزات شلاق محکوم نموده است. و با در نظر گرفتن اعلام مورخ 12/4/90 وکیل سرپرست کارآموز در کمیسیون کارآموزی دایر بر این که مدتهاست از این کارآموز بی اطلاع بوده و امکان برقراری تماس تلفنی هم مقدور نشده است و امضاء منتسب به او هم به عنوان وکیل سرپرست متعلق به او نبوده و فاقد مهر مورد استعفاءاش نیز می باشد. و با توجه به این که کارآموز مذکور در سربرگ لوایح مورد استفاده خود علی رغم کارآموز بودن عنوان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حوقی را به کار برده است. با قبول کیفر خواست و تطبیق مورد با بند 1 مادده 80 آیین نامه اشعاری و اعمال بند 4 ماده 51 قانون وکالت مصوب سال 1315 که اخف از بند 4 ماده 76 آیین نامه می باشد. مشارالیها را به ممنوعیت از اشتغال کار وکالتی به مدت شش ماه محکوم می نماید. ثانیاً در پرونده کلاسه 9000528 که بر اساس تصمیم مورخ 14/4/90 کمیسیون شماره یک کارآموزی اعمال تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 درخواست شده و با موافقت مورخ 9/5/90 ریاست محترم وقت کانون ذیل این درخواست پرونده به دادگاه ارجاع گردده است و نظر به این که کارآموز یاد شده در هیچ یک از جلسات رسیدگی اعم از کمیسیون کارآموزی و دادگاه حاضر نشده و در رد تخلفات انتسابی دفاعی از مشارالیها مشهود نیست، بنا به مراتب و در مجموع دادگاه ضمن موافقت با درخواست مذکور مستنداً به تبصره 3 ماده 6  قانون اشعاری، خانم (ن-الف) را باطل می نماید. این رای در هر دو قسمت در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل تجدیدنظر است.

 

رها کردن کارآموز به مدت هفت سال
شماره دادنامه : 9111000728
تاریخ صدور دادنامه : 3/7/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9100424

رای دادگاه
در خصوص گزارش کمیسیون محترم کارآموزی مبنی بر عدم انجام وظایف وکالتی و رها کردن تکالیف قانونی دوره کارآموزی به مدت هفت سال از سوی آقای (ر-الف) «کارآموز وکالت دادگستری یزد – تفت» موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 دایر بر ابطال پروانه کارآموزی مورد موافقت نائب رئیس محترم کانون در تاریخ 10/5/1391 قرار گرفته و رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده، نظر به این که آقای کارآموز مشتکی عنه علی رغم تعهدات کتبی خود به کمیسیون محترم کارآموزی مبنی بر انجام وظایف محوله و مراجعه به نزد وکیل سرپرستش در دفعات متعدد، هیچ گونه مراجعه و اقدامی ننموده و به رغم موافقت کمیسیون با تجدید دوره کارآموزی و انقضای مهلت های اعطایی کمیسیون، باز هم از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود مربوط به دوران کارآموزی، استنکاف نموده و طفره رفته است که این گونه عمل و رفتار از سوی کارآموز وکالت که در ابتدای ورود به حرفه خطیر و پرمسئولیت وکالت قرار دارد، دور از انتظار و از مصادیق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تلقی می گردد و این که علی رغم ارسال دعوت نامه برای حضور در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است، فلذا دادگاه با تطبیق عمل و رفتار آقای (ر-الف) «کارآموز وکالت دادگستری یزد- تفت» با تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376، حکم بر ابطال پروانه کارآموزی وکالت دادگستری وی را صادر و اعلام می نماید.

پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا+ 0
مخالفم - 0
منبع: http://www.newslaw.net
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

درباره سایت وکیل نا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

درج آگهی در وکیل نا برای عموم وکلا آزاد است و مسئولیت اطلاعات وارد شده با آگهی دهنده می‌باشد. لطفا قبل از هر گونه اقدام از اعتبار و کیل مربوطه مطمئن شوید.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز